Album CD

Viet Nam Chien Thang
"Viet Nam Chien Thang " từ mp3.zing.vn bởi Minh Hang.

Toi Yeu Bong Da
"Toi Yeu Bong Da" từ mp3.zing.vn bởi Anh Quan.